10.02.2015

YENİ KARİYER YAKLAŞIMLARIGünümüzün teknolojik, siyasal, ekonomik gelişim ve değişimlerinin yanı sıra yeni yönetim yaklaşımları çerçevesinde yaşanan

yönetsel ve organizasyonel değişiklikler, kişilerin yaşam ve meslek tercihi anlayışlarındaki farklılaşmalar; kariyer kavramının yeniden ve değişik açılardan ele alınmasını gündeme getirmiştir. Bu durum, kariyere ilişkin yeni sorunların doğmasına ve yeni kariyer yaklaşımlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Sınırsız Kariyer;

Bireyler kendi kariyerlerini bir organizasyonla sınırlamamakta, daha geniş bir bakış açısıyla kariyer hedeflerini oluşturmaktadırlar. Bilgi kaynaklarına farklı yollardan, kısa sürede ulaşılabilir olması, kişisel gelişim açısından bireylere çeşitli seçenekler sunmaktadır. Burada kişiye düşen görev; kendisini doğru analiz edip, tutarlı adımlar atarak, kariyer yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir.

İki Basamaklı Kariyer Yolu;

Teknik eğitim almış, kendi alanlarında belirli bir uzmanlığa erişmiş kişiler; yönetim kademelerinde ilerlemek ve kariyerlerini bu yönde geliştirmek istemektedir. Özellikle son yıllarda, ülkemizde de bu eğilimin giderek arttığı görülmektedir. Bu nedenle mühendis kökenli, ya da başkaca konularda mesleki eğitim almış kişilerin, işletme yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi alarak, yönetici olmayı hedefledikleri görülmektedir. İki basamaklı kariyer, teknik ve yönetsel kariyeri ifade etmekte ve bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nitelikteki kişilerin; teknik becerinin daha önemli olduğu alt yönetim kademelerinde başarılı olma şansı yüksek iken, kişilerarası ilişkilerin ve kavramsal becerilerin önem kazandığı üst yönetim kademelerinde, her zaman başarılı olmaları söz konusu olmamaktadır.

Organizasyonun; bu özellikleri taşıyan çalışanlarını iyi bir değerlendirmeye tabi tutması ve yöneticilik pozisyonlarında ne denli başarılı olabileceklerini belirlemesi önemlidir. Gelecek vaat eden kişiler belirlendikten sonra, gerekli yönlendirmelerin yapılarak kişisel gelişime destek olunması gerekmektedir.

Esnek Kariyer;

Günümüz organizasyonlarında; farklı nitelik ve uzmanlığa sahip kişilerden oluşan ekiplerin yürüttüğü proje tipi çalışmalara yaygın olarak rastlanmaktadır. Projenin kapsamı doğrultusunda; ekip üyeleri farklı farklı görevleri yerine getirirler. Kişi proje temelinde organizasyonun resmi yapısındaki hiyerarşisinden farklı bir konumda sorumluluk üstlenebilir ve her projede değişebilir. Bir başka deyişle, çalışanların kariyerleri belirli bir sınır dahilinde mevki ve statüye bağlı olarak dikey değil, yetkinlikleri doğrultusunda esnek bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Burada kişilere düşen görev; kendilerini sürekli olarak değerlendirerek, çevrede meydana gelen ve gelmesi beklenen değişikler doğrultusunda kendilerini yenilemeleri, geliştirmeleri ve rekabet güçlerini artırmalarıdır.

Portföy Kariyer;

Bu yaklaşıma göre işin temelini müşteri ve müşteri talepleri oluşturmaktadır. Kişiler birden çok müşteri ile çalışmakta ve farklı işler yapmaktadırlar. Bir başka deyişle; kişiler artık bir organizasyona bağlı olarak tam zamanlı çalışmamakta ve belirli bir ücret almamakta; bağımsız çalışarak, yaptıkları işin karşılığını almaktadırlar. Bu kariyer yaklaşımı çerçevesinde, kişi kendi portföyünü oluşturmak durumundadır. Bilgi, beceri ve yetkinlikleri doğrultusunda portföyünü oluşturacak kişi, bu birikimlerin yeterliliği çerçevesinde, dışarıdan gelecek iş fırsatlarını değerlendirebilecektir.

1 yorum:

  1. Keşiften geliyorum :)(:
    bana da beklerimmm :)(:

    http://aycinmutlu.blogspot.com.tr/

    YanıtlaSil