15.01.2015

KADIN İŞÇİNİN EVLİLİK NEDENİYLE SÖZLEŞME FESHİ


1475 sayılı yasanın 14. maddesinin 1. fıkrasına eklenen bir hüküm ile kadın işçinin iş akdini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatı hakkının doğuracağı belirtilmiştir. Yasal düzenlemeden anlaşılacağı üzere iş sözleşmesini sona erdirebileceği süre evlilik tarihini takip eden 10. günde olabilir, 1 yıllık sürenin dolmasına 10 gün kala da olabilir.

İşe girmeden önce evlenmiş kadın bu hükümden yararlanamaz. 

Evlendiği için kıdem tazminatını alarak işten ayrılan kadın işçinin, yeniden bir işte çalışmaya başlaması halinde hakkın kötüye kullanıldığından bahsedilemez. Her ne kadar çalışma hayatının evlilik ile birlikte gereği gibi yürütülemeyeceği düşüncesi,
aile birliğinin korunması ve kadının aile ile ilgili görevleri yasa koruyucuyu bu yönde bir düzenlemeye yöneltmişse de Anayasal temeli olan çalışma hak ve hürriyetinin ortadan kaldırılması düşünülemez. Kadın işçinin evlilik nedenine bağlı feshinin ardından 
kısa bir süre sonra yeniden çalışmasının gerekleri ortaya çıkmış olabilir.Hatta kadın işçi evlilik nedenine dayalı feshin ardından ara vermeksizin başka bir iş yerinde çalışmaya başlayabilir ve bu durum evliliğin kadına yüklediği görevlerin yerine getirilmesi 
noktasında daha olumlu sonuçlar doğurabilir. 

Bu nedenle daha sonra yeniden başka bir işveren nezdinde çalışması bu hakkı ortadan kaldırmaz.

Kadın işçinin yasanın tanıdığı fesih hakkını kullanması halinde kıdem tazminatı talep hakkı doğar feshin işverence kabul edilmesi gerekmez. Aynı zamanda işçinin işverene ihbar öneli tanıması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Evlilik nedeni ile iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen kadın işçinin evlilik tarihini takip eden  yıl içinde, işverenliğe dilekçe ve ekinde evlenme cüzdan fotokopisini içerecek şekilde müraacat ederek, kıdem tazminatını talep etmesi gerekir.

Bilindiği üzere kıdem tazminatının ödenmesi için iş sözleşmesinin son bulduğu tarihte, kıdem tazminatının ödenmesi şartlarından birisi olan çalışılmış sürelerin toplam 1 yılı doldurmuş olması gerekir.


1 yorum: