23.01.2015

DÜNYA TARİHİNDEKİ BAZI LİDERLERİN VE DÜŞÜNÜRLERİN LİDERLİĞE BAKIŞ AÇILARI


Birçok düşünür en eski çağlardan beri, liderlik konusunu tartışmaktadır. Bunlar arasından önemli bir kaç düşünürün özellikleri, liderlik hakkındaki fikirleri ve uygulamaları incelenecektir.

JÜL SEZAR - GAİUS JULİES CESEAR (M.Ö.100 -M.Ö.44)

500 yıllık Roma Cumhuriyeti' nin Roma İmparatorluğu' na dönüşmesinde kritik rol oynayan Romalı askeri lider, politikacı ayrıca edebiyatçıdır.

Hayatına dair pek çok şey 'Yorumlar' adlı eserinden elde edilmektedir. Gelmiş geçmiş en başarılı ve en büyük askeri stratejik ve taktikçilerden biridir. Jülyen takviminin de yaratıcısı olan Sezar, cumhuriyet rejimini değiştirip imparator olduktan sonra pek çok reform yapmış ve üç diktatörlük dönemmiş ardından hayat boyu diktatör ilan edilmiştir. Aslında Roma' daki karışık durumu düzenlemesi için Senato tarafından
başa getirilen ilk diktatördür.

Aykırı bir lider, dahi bir asker, iktidar tutkunu ve zeki stratejist olan Sezar, kendisini imparator ilan etmesinden sonra, sayıca çok fazla olan, Gallilere karşı geliştirdiği stratejileri ile çok parlak bir zafer kazanmıştır. Sezar her türlü durumda ve koşulda çok başarılı bir konuşmacıydı ve güçlü bir hitabete sahipti. Üvey oğlu Brutüs' e fazla güvenmesi yaptığı hatalardan biriydi.

BÜYÜK İSKENDER - ALEXANDER THE GREAT (M.Ö.336-M.Ö.323)

Ünlü Makedonya Kralı 3000.000 kişilik ordusunu Yunanistan' dan Hindistan' a kadar oldukça zor koşullar altında bile savaşmaya götürmüştür.

Çöl sıcağına ve Hindistan' ın çevre koşullarına alışık olmayan ve yollarda susuz kalan askerlere kendisini takip ettirebilmiştir.

Lider zorlukları, mahrumiyetleri, riskleri ve tehlikeleri izleyicileri ile eşit koşullarda paylaşmalıdır.

Yunanlı ünlü tarihçi bir yazar olayı şu şekilde anlatmaktadır. 

'Herkes gibi İskender' de susuzluktan bitap düşmüştü ama adamların başında yaya olarak
ilerlemekten geri kalmıyordu. Devam etmek için yapabileceği tek şey buydu. Onun da kendileri gibi aynı koşulları paylaştığını gören adamları ıstıraba daha fazla ve daha kolay dayanabiliyordu. Güçlükle ilerlerken keşfe çıkmış bir kaç piyade bir parça su bularak
İskender' e getirdiler. Hediye için teşekkürünü dile getiren İskender, içi su dolu miğferi aldı ve tüm askerlerin gözü önünde suyu toprağa döktü. Bu sadece dayanıklılığın değil liderliğinde bir kanıtıdır'

Büyük İskender savaşta cesareti ile ünlüdür. Manevi niteliklerinin yanında cesareti de askeri meziyetlere örnek olmuştur. Ordusunda sağladığı birlik ruhu ve takım çalışması ile oldukça etkileyiciydi. Eski Yunanlılar doğaları gereği, Homer(Homeros)' in de ifadesiyle 'daima diğerlerinden ilerde ve üstün olan rekabetçi ve bireysel ruha sahipti.

İskender her şeyden önce çok büyük bir hayale, bir rüyaya yani vizyona sahipti. Yunanlıların lideri olarak vatandaşlarını kendi amacına inandırdı ve
bir amaç doğrultusunda birlik ruhu geliştirdi.

NAPOLYAN BONAPARTE (1769-1821)

Fransız genera eşi benzeri görülmez akımlara neden olmuş olsa da oldukça etkili bir dehaydı. Askerler gönüllü olarak seçiliyor ve gerek maddi gerekse manevi (madalya gibi) ödüllerle moralleri yüksek tutmaya çalışılıyordu. Ordu, çevik ve hareketli olabilmeliydi, çabuk toplanabilmeliydi.

Hızlı ve esnek hücum edebilen ordusunu yönetebilen ve her savaş için yeni taktikler belirleyen bir liderdi.Savaşın kazanılmasında niceliksel farklara değil, taktiklere güvenirdi. İnsan ruhuna hitap edebilen karizmatik bir liderdi. 

Ona göre lider, umut ticareti yapan kişiydi.

Napolyon' un liderlikle ilgili fikirleri şöyle sıralanmaktadır.

'Kızgınlık anında konuşan lider, her zaman yanılır. Duygularınız taşarken odaklanmalı, öncelikler belirlenmeli ve esnek olmalısınız.

Tüm dünyayı kontrol edemezsiniz. Liderin görevi kriz yönetimidir ve krizlerin bile öncelik sırası vardır.

Bir lider, gözlerinin içine bakarak konuşmalıdır. Bir insanın gözlerine bakarak konuştuğunuzda onun varlığını kabul etmiş olur ve sözlerine tepkisini ölçebilirsiniz'

Ayrıca ders alınabilecek diğer bazı sözleri de,

'Size sadece bir tavsiyem var, bilge olun!

Bir düşmanla sık sık savaşmamalısınız, aksi taktirde ona bütün savaş taktiklerini öğretirsiniz.

Bir çok insan başarısız olur, zira başarısız planlar yerine yeni planlar yaratmada gayretleri yoktur.

Şehidi şehit yapan sebeptir, ölüm değil!' şeklinde sıralanmaktadır.

Bir savaşı kazanmak için ne gereklidir sorusuna 'para para para' diye cevap veren Napolyon, ayrıca ünlü diyalogu ile de anılmaktadır.

İspanya Kralı İspanya' yı aldıktan sonra 'Sen para için savaşıyorsun. Biz ise şerefimiz için!' diye haykırır.


Napolyon cevap olarak 'Herkes kendinde olmayan şey için savaşır' der.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder