24.01.2015

İŞ TATMİNİ


Tatmin; bireyin isteği bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, doygunluğuna erme, doyum anlamındadır. Tatmin tanımdan da anlaşılacağı gibi, bireyin beklentileri doğrultusunda oluşan bir kavramdır.

Bir insanın yaşamının oldukça büyük bir kısmı uykuda ondan sonra da iş yerinde geçmektedir. Bu durumda iş tatmini insan farkında olmasa da oldukça önemli bir konudur. İş tatmini; en basit ifadeyle, işgörenin işi ile ne kadar mutlu olduğudur.

İşin kendisi: İşin gereklerinin ve işin yapısının çalışana uygunluğu önemlidir.

Çalışma Koşulları: Genel olarak gürültüsüz, temiz, iyi aydınlatılmış, iyi havalandıran, çok sıcak ya da çok soğuk olmayan, ulaşım olanakları olan, insan sağlığına uygun bir ortamın gerekliliği ifade edilmektedir.

Ücret: Çalışanda en fazla iş tatmini sağlayan konulardan biri yaptığı iş karşılığında aldığı maddi değerdir.

Yönetim Tarzı: Yöneticilerin tarzı, iletişim yöntemleri, çalışanların fikirlerini alma ve onları kararlara katma dereceleri, çalışanlara destek olma gibi yönetimsel konuların iş tatmini üzerinde etkisi vardır.

Çalışma Arkadaşları, Takım Çalışmaları ve İş Birliği: Çalışanlar arası uyum ve koordinasyonun olduğu bir çalışma ortamı iş tatminini artıracaktır. Çalışma arkadaşlarıyla iletişim ve uyumun yüksek olduğu ortamlarda işbirliği ve takım çalışmaları da daha etkin düzeyde sağlanacaktır. Bu bağlamda işgörenlerin sosyal ihtiyaçları çerçevesinde iş arkadaşları ile anlaşabilmek ve uyumlu çalışabilmek işlerindeki tatmini de arttırıcı etki yaratacaktır.

İşletme Misyon ve Politikaları: İşletmenin misyonu, amaçları ve politikalarının tüm çalışanlar tarafından bilinmesi ve benimsenmesi uygulamalarındaki haksızlıkları ortadan kaldırarak daha adil bir ortam yarattığından iş tatminini arttırır.

Taktir ve Ödüllendirme: Çalışanların işlerindeki başarılı ve bu başarının fark edilerek, geri bildirim ve manevi ödüller olarak çalışana dönmesi iş tatminini arttırıcı bir unsurdur.

Terfi: Performans değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak işgörene terfi olanaklarının sunulması ve elde ettiği başarı ve performansla orantılı olarak çalışanlar tarafından bilinen açık ve adil bir terfi sisteminin olması iş tatminini oldukça arttırıcı bir unsurdur.

Eğitim Çalışmaları: İşgörenlerin performanslarını arttıracak düzeyde ve nitelikte olduğuna inanılan, sistematik ve etkin eğitim programları çalışanın terfi olanakları, performans artışı ve başarı getireceği düşüncesi temelinde iş tatmini yaratır.

İletişim: Çalışanların astları ve üstleriyle iletişimin yeterince açık olması, birbiriyle rahatlıkla iletişim kurabilmeleri de performanslarını elde edecekleri sonuçların başarısını ve dolayısıyla da iş tatminini arttıracaktır.


İş Güvenliği ve İş Sağlığı: Çalışanlara yönelik sağlık ve güvenlik önlemleri, ortaya çıkacak bir sağlık sorunlarına, iş kazalarına alınan önlemler ve sorun çıktığında çözüm üretebilme becerileri, sağlık güvencesi ve sigorta uygulamaları çalışanın iş tatmini üzerinde etkilidir.

2 yorum:

  1. bloğunuzu yeni keşfettim çok güzel bir blogunuz var :)) Takipteyim bana da beklerim :)))
    http://tasarimkaravani.blogspot.com.tr/

    YanıtlaSil