12.05.2013

ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN OLMANIN ZORLUĞU


Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yaptığı araştırmalar doğrultusunda; kadınların toplam çalışanların yüzde kırkını oluşturduğu, işsizlik oranlarının erkek çalışanlara göre daha yüksek olduğu ve yoğun olarak çalışma koşullarının kötü ve işten çıkarılmanın kolay olduğu işlerde çalıştıkları görülmektedir. Konuyu ülkemiz açısından irdelediğimizde de, durumun pek de iç açıcı olduğunu söylememiz mümkün değildir. Makro açıdan ortaya çıkan bu durumun yanı sıra; mikro açıdan, organizasyonlar düzeyinde bakıldığında da kadın çalışanların, özellikle üst yönetim kademelerinde ilerlemelerinin daha kısıtlı olduğu görülmektedir. Kadınların üst kademelerde yer almamasına çeşitli gerekçeler ileri sürülmektedir.

* Kadınların çocuk büyütmek için kariyerlerine ara vermeleri veya durdurmaları.
* Kadın çalışanların aile ve meslek yaşamı sorumluluklarını dengeleme arayışları.
* Başarılı kadınların kendi işlerini kurup, bağımsız çalışma istekleri.

İşimiz en büyük servetimiz...

Cam Tavan Karamı; Kadın çalışanların organizasyonun üst düzey kademelerine ilerlemelerini engelleyen, görülmeyen ve geçilemeyen engelleri tanımlamaktadır. Bu engellerin, kadınların bu noktalarda başarılı olamama olasılıklarından değil, sadece kadın olmalarından dolayı çıkartıldığı ileri sürülmektedir. Diğer bir deyişle cam tavan, organizasyonlarda üst yönetim pozisyonları için kadınlara konan keyfi bir engeldir. Bu engeller kadınların eğitim düzeyi, performansı, fiziksel görünümü veya yetenekleri gibi özelliklerine bakılmaksızın, cinsiyetlerine bağlı olarak ortaya çıkartılmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda, organizasyonda terfi etmeyi bekleyen kadınların, bunun gerçekleşmemesi durumunda uğradıkları hayal kırıklıkları vurgulanmaktadır. Bu aşamada görünmez engellerle karşılan kadınların hevesleri kaybolmakta, bu konuda başarılı olmanın olanaksızlığını kabullenmekte, ya işten ayrılmakta ya da kariyer ilerlemelerine yönelik çabalarından vazgeçmektedirler. Cam tavan görünmez bir unsur olarak hep var olmakta ve özellikle kadın çalışanların ilerlemelerinde karşılarına çıkarak belirgin bir hal almaktadır.

Benzer konular: DÜNYADA MOBBİNG
                          İŞCİ DAVALARI
                          REKABET YASAĞI İŞ SÖZLEŞMESİ

Yeni yazılarımı takip etmek için; facebook: YAĞMURUN DÜNYASI
 

1 yorum: