12.05.2013

ÇİFT KARİYERLİ EŞLER - ÇİFT KARİYERLİLİK


Çift Kariyerli Eşler; Ekonomik koşullar gereği; büyük çoğunluğu, karı koca, ikisi birden

çalışmaktadırlar. Bu durum, çiftlerin özel yaşamlarında olduğu gibi iş yaşamlarında da birtakım sorunlara yol açmaktadır. Her iki taraf da kendi kariyer yolunda, çizdiği hedefler doğrultusunda ilerlemeyi planlamaktadır. Bazı durumlarda, yolları çakışmakta ve herhangi birinin kariyerinin devamı, diğerinin kariyerine engel olabilmektedir. Öte yandan, özellikle kadın açısından, çocuk ve benzeri ailevi sorumluluklar da kariyer sürecinde etkili olabilmekte, bir engel yaratabilmektedir.

Bu tip kariyere sahip çiftleri, üç grup altında toplamak mümkündür.

* Aynı işletmede aynı kariyeri izleyen eşler
* Aynı işletmede farklı kariyer izleyen eşler
* Farklı işletmede benzer veya farklı kariyer tercihleri olan eşler.

Çift Kariyerlilik; Bireyin iki farklı kariyer alanında da ilerlemesini ifade etmektedir. Çalıştığı her iki iş de belirli bir uzmanlık, deneyim gerektiriyor ve bunun karşılığında da her ikisi de; bireye unvan, statü ve kariyer sağlıyorsa, burada çift kariyerlilikten söz etmek mümkün olacaktır. Böylesi bir durumda; her iki kariyer yolunda da ilerlemeye çalışan kişi açısından, birtakım sorunlar ortaya çıkacaktır. Çabasını her iki kariyere paylaştırmaya çalışacak kişi, başarıya ulaşmakta zorlanacaktır. Burada kişinin daha çok ilgi duyduğu, hoşlandığı keriyer basamağında ilerlemesi onu başarıya götürecek, iş tatmini ve motivasyonunu artıracaktır.

Benzer konular: MOBBİNG SÜRECİNİN AŞAMALARI
                         
                            MOBBİNG İN FİZYOLOJİK BELİRTİLERİ

                           MOBBİNGCİ TİPLER

FACEBOOK: YAĞMURUN DÜNYASI

1 yorum: