21.03.2013

İK' DA UYGUN BİLGİ VE VERİ TOPLAMA YOLLARI


'Nasıl ve hangi yollarla ölçüleceği' sorusu, neyin ve nelerin ölçüleceği ile ilgilidir. Ölçülecek özelliklerin yapısına, başvuran sayısına, elemanın alınacağı pozisyona göre çok çeşitli bilgi ve veri toplama yol ve araçlarına başvurulabilir.

Başvuru Formu; Bir işe başlamanın ilk adımı, büyük ölçüde, başvuru formu doldurmaktan geçer. Başvuru formunda, ne öğrenilmek isteniyorsa sadece o konularda bilgi yoklayan sorular yer almaktadır.

Gözlem; Gözlem yaparken birden çok gözlemci ve işin gerçekleştirilme ölçütleri ve puanlarının önceden belirlendiği gözlem kontrol listeleri veya dereceleme ölçekleri kullanmak gözlemin güvenirliği ve geçerliğini artırır.

Görüşme; Çoğu örgüt, ilk önce görüşmeye alarak ve bu görüşmedeki ilk izlenime dayanarak bireyleri elemektedir ki, bu doğru değildir. İlk izlenim genellikle aldatıcı olur ve adayın pek çok diğer önemli özelliklerinin gözden kaçmasına yol açabilir.

Referans Mektupları; Bireyin daha önce çalıştığı eğitim veya iş kurumları otorileri tarafından yazılan ve birey hakkındaki görüşleri içeren referans mektupları, personel seçme sürecinde günümüzde giderek önemini yitirmektedir.

Benzeşim (simülasyon); Yapılacak işin birebir olmamakla birlikte, işin gerçek koşullarının çeşitli nedenlerle sağlanamadığı durumlarda, adayın diğer özellikleri uygun olsa da, yapılacak işe uygun koşulların hazırlandığı ortamlarda bir takım görevleri sınamak benzeşim olarak adlandırılır.

Lidersiz Grup Tartışması; Bu yöntem, özellikle üst düzey çalışanları seçmek için uygundur. Grup üyelerine örgütün bir sorunu ile ilgili konu verilir ve üzerinde tartışmaları istenir; bu etkinlik değerlendiriciler tarafından izlenir ve bireylerin başarım düzeyleri ayrı ayrı değerlendirilir.

Ajandamdaki İşler; Kurumun belirli bir gün içinde karşılaşacağı sorunlarla ilgili bir senaryo verilir ve o günkü işleri öncelik sırasına göre dizmeleri, her sorun için bir eylem planı hazırlamaları, kısaca bir günlük bir ajanda hazırlamaları istenir ve adayların ajandaları çeşitli ölçütler açısından değerlendirilir.

Rol Yapma;
Simülasyona benzemekle birlikte, bir sorun davranış veya kişiyle adayın iletişimi ve sorun cözme stratejisi bizzat rol yaptırarak sınanır ve aday çeşitli ölçütler açısından değerlendirilir.

Sözel sunum; Bir konu üzerinde, belirli bir hazırlık süresi verildikten sonra adaylara sözel sunum yaptırılır; topluluk karşısında konuşma, konuşmanın akışı, genişliği adayın rahatlığı vb. açılardan değerlendirilir.


Kaynak: Endüstri Klinik Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder