29.03.2013

KARİYER KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI


Kariyer kavramı, tam anlamıyla 1970' li yıllarda incelemeye alınıp, iş dünyasında kullanılmaya başlanmıştır. Ancak yönetim tarihine baktığımız zaman kariyer kavramının, moderb kamu hizmeti anlayışının gelişmeye başladığı on altıncı yüzyıldan başlayarak, özellikle devlet memurluğu kavramı ile beraber ortaya çıkıp, gelişme gösterdiği görülmektedir. Kariyer kavramının on altıncı yüzyıldan bu yana keşfedilmiş olmasına rağmen, insanlık ve iş dünyası için bilimsel olarak kullanılmaya başlaması ilk olarak Anne Roe' nun 1956 yılında yazmış olduğu 'Meslekler Psikolojisi' kitabında görülmektedir.

Daha sonra 1950 yılında Donald E. Supper' in yazdığı 'Kariyer Psikolojisi', 1963 yılında Triedeman ve O' Hara' nın 'Kariyer Gelişimi Seçimi ve Uyarlanması ile Bireysel Kariyer Gelişimi Teorisi ' ve bunlara ilave olarak 1966 yılında John Holland' ın yazmış olduğu ' Meslek Tercihi Teorisi' kariyer konusunu tartışılır hale getirmiştir.

1970' li yıllardan bu yana ise, kariyerin ve insan yaşamının nasıl gelişim ve değişim gösterdiği, bilim adamlarının daha yoğun biçimde ilgi odağı olmuştur. 1980' lerden sonra ise globalleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan yeni yönetimsel yaklaşımlar,örgütlerde kariyer konusunu ön plana çıkarmıştır. Kariyer kavramının bu gelişiminde, özellikle insan psikolojisinin ve örgüt içindeki davranışlarının önemli olduğu da ifade edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder