19.07.2014

DÜŞÜNCE VE KARAKTER


İnsan ne düşünüyorsa odur,

Aforizması, yalnızca insanın var oluş gerçeğini açıklamakla kalmaz, aynı zamanda hayatındaki her durum ve koşulu anlamayı da olanaklı kılar. İnsan kelimenin tam anlamıyla düşündüğü şeydir, Düşüncelerinin toplamı karakterlerini oluşturur.

Nasıl ki bitkinin yeşermesini sağlayan tohumdur ve tohumsuz bitki düşünülemez ise, aynı şekilde insanın eylemlerini yeşerten de gizli düşünce tohumlarıdır ve bunlar olmadan eylemlerde ortaya çıkmaz. Aynı durum, planlanarak gerçekleştirilen eylemler kadar 'kendiliğinden' ve 'plansız' diye nitelendirilen eylemler için de geçerlidir.

Eylem düşünce filizidir; neşe ve keder onun meyveleridir; bu yüzden insan kendi çiftliğinde yetiştirildiği tatlı ve acı meyveleri toplar.

'Aklımızdaki düşünceler bizi anlatır, 
ne olduğunuzu
Düşünce ile yoğrulup hangi şekli aldığımızı, 
Kişi eğer kötü düşüncelere sahip ise,
acı peşine dolanır
Ve onunla yuvarlanıp gider...

....Kişi eğer temiz düşüncelere sahipse
Mutluluk da onu izler
Kendi gölgesinde- elbette.'

İnsanın gelişimini sağlayan bir yasa vardır, öyle ki insan rasgele oluşmuş bir varlık değildir. Neden ve sonuç, tıpkı somut ve maddi şeyler dünyasında olduğu gibi gizli düşünce aleminde de kesindir ve herhangi bir sapmaya uğramaz. Asil ve ulvi bir karakter lütuf değildir ya da şans eseri oluşmaz; ancak, doğru düşünmede sürekli bir çabayla uzun süreli ilahi düşüncelerin bir bileşkesi olarak doğar. Adi ve kötü bir karakter de aynı şekilde sürekli olarak benimsenen alçakça düşüncelerin bir neticesidir.

İnsanın olgunlaştıran da hamlaştıran da kendisidir; düşünce cephaneliğinde kendi kendisini yok ettiği silahları üretir; aynı zamanda kendisine mutluluk, güç ve huzur bulacağı cennetvari evler inşa etmek için aletler icat eder. İnsan düşüncelerini doğru seçerek ve yerinde uygulayarak ilahi mükemmelliğe ulaşır, düşüncelerini kötüye kullanarak ve yanlış yerlerde uygulayarak hayvanlardan bile alt seviyeye düşer.  Bu iki uç arasındaki her

şey karakterlerinin aşamalarıdır, ve insan hem bunun yaratıcısı hem de efendisidir.

Bu çağda gün ışığına çıkarılmış ruha dair güzel gerçeklerden hiçbiri şu ifadeden daha hoşnut edici ya da ilahi vaat ve umut bakımından daha etkileyici değildir; İnsan düşüncelerin efendisi, karakterinin kalıpçısı, çevrenin, şartların ve kaderinin yaratıcısı ve şekillendiricisidir. 

Bir güç, zeka ve sevgi varlığı ve kendi düşüncelerinin efendisi olarak insan her duruma göre anahtarı kendi elinde tutar ve istediğini elde edebilmek için değişimi ve yaşamsal gücü kendi içinde barındırır.

İnsan en güçsüz ve en umarsız halde her zaman efendidir; ancak, güçsüzlüğünde ve düşkünlüğünde 'evini' yöneten akılsız bir efendiden farksız olur. Bunu kendi durumuna yansıtmaya meylettiğinde ve gayretle varlığının temelini oluşturan bir Yasa arayışına girdiğinde, enerjisini zekice yararlı şeylere yönlendiren ve düşüncelerini yararlı şeyler için kullanan akıllı bir efendi olmaya başlar. Böylece tamamen uygulama, içsel analiz ve deneyimin keşfiyle bilinçli bir efendi olur. Ancak bu şekilde, kendi içinde düşünce yasalarını keşfeder.

Altın ve elmas yalnızca daha fazla araştırma ve teknik bilgiyle elde edilir; aynı şekilde insan ruhundaki cevhere ulaşmak için daha derinleri kazdıkça kendi varlığı ile bağlantılı her türlü gerçeği bulabilir. Kendi karakterinin yaratıcısı, hayatının şekillendiricisi ve kaderinin mimarı da kendisidir. Eğer düşüncelerini izler, denetler ve değiştirirse, etkilerini kendinin ve başkalarının üzerinde görmeye çalışırsa, sabırla tecrübe ederek ve araştırarak neden ve sonuç arasında bağlantı kurarsa, her bir deneyimini anlayış, bilgelik, güç olan kendi öz bilgisini elde etmede bir araç olarak en önemsiz, sıradan olaylarda yararlanmak için kullanırsa hedefinden de şaşmaz. Bu doğrultuda hiç bir şeyde olmadığı kadar mutlak bir kural vardır ki, 

İnsan aradığını bulur ve çaldığı hiç bir kapı yüzüne kapanmaz;

yalnızca sabır, uygulama ve daimi ısrarcılık ile insan Bilgi Tapınağının kapısını aralayabilir.

2 yorum:

  1. İlginç yazılarınız var. Düşünceyle ilgili ne güzel söylemişsiniz. Bundan sonra takipteyim :)

    YanıtlaSil