3.02.2014

Yetkinlik Bazlı Mülakat Soruları


Adaya , onun hakkında adil bir karar verebilmenizi sağlayacak belirgin bilgiler edinmek istediğinizi açıklayın .
Ona , görüşmenin başında birkaç genel soru sorduktan sonra ondan iş deneyimleri hakkında belirli örnekler isteyeceğinizi belirtin .
Bu sırada notlar alacağınızı açıklayın.

Bu işte size verilen sorumluluklar nedir / neydi ? ----------------------------------------

En iyi ve en kötü olduğunuz dersler ve nedeni ? ------------------------------------------

Adayın bazı kişilik özelliklerini yorumlamak amacıyla sorabileceğiniz soru örnekleri aşağıda yer almaktadır:
Takım Çalışmasına Yatkınlık

1- Başkalarının kendi işlerini yapabilmek için, sizin yaptığınız işe güvendiği bir durumu anlatınız.

2- Bir görev konusunda başkalarıyla birlikte çalıştığınız bir durumla ilgili bir örnek veriniz.

3- İş yerinizdeki diğer insanları düşünmek zorunda kaldığınız bir durumdan bahsediniz.

4- İşiniz, birlikte çalıştığınız insanları nasıl etkiliyor? Belirgin bir örnek veriniz.

5- İş yerinizde zor insanlarla nasıl başa çıktınız? Sizin “zor insan” tanımınızı öğrenebilir miyiz?

6- Başkalarıyla çalışırken elde ettiğiniz en büyük başarı neydi?
Girişimcilik

1- Zor olmasına rağmen, işi tamamlamak için gereken her şeyi yapabildiğiniz bir durumdan bahsediniz.

2- İlk başta karşı koymalarına karşın, diğerlerini bir iş problemine ilişkin, bir çözüm yolunu kabul etmeye ikna edebildiğiniz bir durumdan bahsediniz.

Mücadelecilik

1- Baskı altındayken başarı/iyi bir satış elde ettiğiniz bir durumdan bahsediniz.

2- Zor insanlarla çalışmanıza rağmen başarılı bir iş çıkardığınız oldu mu? Örnek veriniz.

Planlama

1- Öncelikli işlerin yapılmasını nasıl sağlarsınız? Bir örnek veriniz.

2- Aynı anda birçok işle uğraşmanızın gerektiği bir durumdan bahsediniz. Bütün işlerin başarıyla tamamlanmasını nasıl sağladınız?

Kaliteye Yönelim

1- İşinizi yaparken hataları nasıl kontrol edersiniz?

2- İşinizde hata bulunduğunda ne yaptığınıza ilişkin bir örnek veriniz.

Etik Değerler

1- İşinizde, ahlaki olarak neyi yapmanın doğru, neyi yapmanın yanlış olduğu konusunda karar verirken zorlandığınız bir durumu anlatınız . Sonuçta kararınızı ne yönde verdiniz?

2- Hiç değerlerinizden taviz vermeyi düşündüğünüz oldu mu? Bunu nasıl çözümlediniz?

3- Bir bilgiyi gizli tutmanızın istendiği bir durumu anlatınız.

4- Elinizde diğer insanlara açıklayamayacağınız bilgilerin olduğu bir diğer durum anlatınız.

İletişim Yeteneği

1- İşinizdeki bir kişiye çok önemli bir bilgi iletmeniz gerektiği bir durumdan bahsediniz.

2- Her birimiz diğer insanlara vermek istediğimiz mesajı anlatmakta zorlandığımız bir durumda kalmışızdır. Başınıza böyle bir olayın geldiği bir durumu anlatınız.

Duyarlılık

1- Geçmişte gerekene göre daha az insan, para veya zaman kullanarak tamamladığınız bir iş oldu mu?

2- Çalıştığınız kuruma para tasarrufu sağladığınız bir başka durumu anlatınız.

Yaratıcılık

1- Yaptığınız işi nasıl daha iyi duruma getirdiniz?

2- Başkalarının yaptıkları işleri daha iyi hale getirmelerini nasıl sağladınız?/sağlardınız? Bir örnekle anlatınız.


Yönetim Becerileri

1- Örgüt politikalarına bağlı kalınmasını nasıl sağlarsınız? Bir örnek veriniz.

2- Hiç firmanızda çalışan insanların işlerini yapma şekillerini, firma çapında değiştirmeniz gerekti mi?

3- İnsanların onlardan bekleneni yapmalarını nasıl sağlarsınız ?


Liderlik

1- Başkalarının en iyi sonucu almalarına nasıl yardımcı olduğunuzu bir örnekle anlatınız.

2- Bir başkasının yapamayacağını düşündüğü bir iş için, zorlu bir mücadeleye girmesine yardımcı oldunuz mu? Örnek veriniz.

Analitik Düşünme Yeteneği

1- Birçok veriden anlamlı sonuçlar çıkarmanızın gerektiği bir durumdan bahsediniz.

2- Zor olduğu halde bilgi elde edebildiğiniz bir durumu anlatınız. Bilgiyi nasıl kullandınız?

3- Harekete geçmeniz gerektiği, ancak işinizde ne yapmanız gerektiğinden emin olmadığınız bir zamanı anlatınız

Motivasyon

1- İşinizde sizi tatmin eden/etmeyen unsurlar nelerdir?

2- İşinizi en iyi şekilde yapmak için , fazladan iş yapmak zorunda kaldığınız bir durumu anlatınız.

3- İnsanların işlerini en iyi şekilde yapmaları gerektiğinde ne yaptığınıza ilişkin bir örnek verebilir misiniz?

Son olarak

1- Adaya bu mevki için neden onun düşünülmesi gerektiğini sorun.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder